Herkomst

Er zijn verschillende vormen van draadglas, namelijk fijn/grof/schijn en ook nog met bewerkingen. Het kan afgemaakt zijn met zilver/tin/nikkel. Ook kan er nog gekleurd of geëmailleerd glas aan gehecht worden. In de moderne huiskamer kunnen deze spullen nog heel goed geplaatst worden. De vormgeving is eenvoudig en misschien daardoor sierlijk.

De verzameldrift en uitstalling deed echter ook de vragen opkomen: 

  1. Waar is het gemaakt?
  2. Wanneer is het gemaakt?

Bij diverse musea en deskundigen zijn inlichtingen ingewonnen in binnen en buitenland. Tot nog toe is er geen bevredigend antwoord binnengekomen. Wel is duidelijk geworden, dat dit materiaal gemaakt werd van 1860 tot ongeveer 1920. Het is vrij aannemelijk dat de ribbels op de glazen potten en kannen bij het gieten er later als een draad omheen zijn gewikkeld. Dit is te lezen in het boek “British Glas” 

Ornamenten zoals schenktuiten en handvaten zijn vaak van zilver of nikkel. Bij de boeren waren de kannen met zilver afgemaakt en bij de arbeider met nikkel. Dit werd destijds ook wel arbeiderszilver genoemd. Het geheim van de herkomst is eigenlijk nog een verdere aansporing om met deze verzameling door te gaan. Graag wil ik ook weten waarom men het Friesch glas noemt.